Bánh kem chuyên đề

BÁNH KEM THEO CHUYÊN ĐỀ

1. Bánh kem bó hoa 3D

a. Thời lượng: 3 buổi

b. Học phí: 1.490.000đ

c. Lịch học: Sáng hoặc Tối thứ 2,3,4,5,6

d. Hình ảnh & Video thành phẩm:

 

2. Bánh kem xương rồng

a. Thời lượng: 3 buổi

b. Học phí: 2.990.000đ

c. Lịch học: Sáng hoặc Tối thứ 2,3,4,5,6

d. Hình ảnh & Video thành phẩm:

 

 

  

3. Bánh kem thú bay/nghiêng

a. Thời lượng: 4 buổi

b. Học phí: 4.890.000đ

c. Lịch học: Sáng & Chiều thứ 7, CN

d. Hình ảnh & Video thành phẩm:

4. Bánh kem Topping mix vị

a. Thời lượng: 3 buổi

b. Học phí: 2.990.000đ

c. Lịch học: Sáng & Chiều thứ 7, CN

d. Hình ảnh & Video thành phẩm:

5. Bánh kem vẽ hình Topping

a. Thời lượng: 2 buổi

b. Học phí: 2.990.000đ

c. Lịch học: Sáng hoặc Tối thứ 2,3,4,5,6

d. Hình ảnh & Video thành phẩm:

6. Bắt hoa kem Topping

a. Thời lượng: 6 buổi

b. Học phí: 3.490.000đ

c. Lịch học: Sáng hoặc Tối thứ 2,3,4,5,6

d. Hình ảnh & Video thành phẩm:

7. Bánh kem tạo hình ẩm thực

a. Thời lượng: 2 buổi

b. Học phí: 1.990.000đ

c. Lịch học: Sáng hoặc Tối thứ 2,3,4,5,6

d. Hình ảnh & Video thành phẩm:

 

8. Bánh kem thú/chồng tầng (dạy làm tầng)

a. Thời lượng: 3 buổi

b. Học phí: 2.990.000đ

c. Lịch học: Sáng & Chiều thứ 7, CN

d. Hình ảnh & Video thành phẩm:

9. Bánh kem đi sò phong cách hiện đại

a. Thời lượng: 4 buổi

b. Học phí: 2.990.000đ

c. Lịch học: Sáng hoặc Tối thứ 2,3,4,5,6

d. Hình ảnh & Video thành phẩm:

10. Học viết chữ thanh đậm

a. Thời lượng: 2 buổi

b. Học phí: 499.000đ

c. Lịch học: Sáng hoặc Tối thứ 2,3,4,5,6

d. Hình ảnh & Video thành phẩm:

 

 

11. Bánh kem nặn hình thú/ Chipi & Bánh kem Pinata

a. Thời lượng: 4 buổi

b. Học phí: 3.490.000đ

c. Lịch học: Sáng & Chiều thứ 7, CN

d. Hình ảnh & Video thành phẩm:

 

 

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0799405489
icons8-exercise-96 challenges-icon