Chính sách bảo hành

 CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Dựa trên các khảo sát, đánh giá hiệu quả giảng dạy và kết quả học tập của học viên tại Trung Tâm Út Thiện, chúng tôi xin cập nhật chính sách bảo hành nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, sản phẩm và dịch vụ và đảm bảo tính thống nhất về chính sách trong toàn bộ hệ thống, cũng như bảo đảm quyền lợi của đôi bên.

Đối tượng áp dụng

Chính sách bảo hành dành cho tất cả học viên đang tham gia các khóa học (theo hình thức khóa ngắn hạn, lớp chuyên đề, lớp yêu cầu…) tại Trung Tâm Út Thiện.

Nội dung

Học phí đăng ký khoá học sẽ không được hoàn trả trong bất cứ trường hợp nào. Để bảo lưu học phí, học viên cần đăng ký bảo lưu bằng văn bản và bảo lưu trong thời gian tối đa là 12 tháng.

Trung Tâm Út Thiện không giải quyết các trường hợp học viên tự ý thôi học, không gửi đơn bảo lưu trong vòng 30 ngày kể từ ngày bỏ học.

Nếu Học viên tự ý vắng mặt quá số buổi quy định của mỗi cấp độ/tín chỉ phải đóng phí để đăng ký học bù (bao gồm có phép hay không phép).

Đối với trường hợp học viên thực hiện nghĩa vụ của nhà nước theo quy định, học viên cần cung cấp giấy gọi nhập ngũ hoặc giấy xuất ngũ (bản photo) để được phép gia hạn thời gian bảo lưu theo thời gian ghi trên giấy nhập ngũ.

Hiện tại, Trung Tâm Út Thiện sẽ áp dụng chính sách bảo hành cho từng đối tượng học viên khác nhau. Chính sách này có thể thay đổi theo từng thời kì.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0799405489
icons8-exercise-96 challenges-icon