1. Vị trí trợ giảng: Xem chi tiết tại link NÀY

2. Vị trí chụp ảnh & quay phim: Xem chi tiết tại link NÀY

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ bộ phận Nhân sự Út Thiện:

- Hotline: 0905 864 181

- Facebook: https://www.facebook.com/HocLamBanhUtThien/

- Website: https://utthien.com/