Mở đầu: Lộ trình học bánh mỳ cùng Út Thiện

https://www.youtube.com/embed/m0JJj7EB7vQ

(Video: Lộ trình học bánh mỳ cùng Út Thiện)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Mở đầu: Lộ trình học bánh mỳ cùng Út Thiện (xem tại đây)

A. BÁNH MỲ HOA CÚC

Bánh mì hoa cúc – Bài 1/5: Giới thiệu chi tiết về cách làm (Xem tại đây)

Bánh mì hoa cúc – Bài 2/5: Trộn nguyên liệu (Xem tại đây)

Bánh mì hoa cúc – Bài 3/5: Kéo màng & Ủ lần 1 (Xem tại đây)

Bánh mì hoa cúc – Bài 4/5: Ủ lần 2 & Tạo hình (Xem tại đây)

Bánh mì hoa cúc – Bài 5/5: Thành phẩm sau khi nướng (Xem tại đây)

B. BÁNH MỲ HOA CÚC LÁ DỨA

Bánh mì lá dứa – Hướng dẫn kỹ thuật làm bánh (Xem tại đây)

C. PAPAROTI

Paparoti – Bài 1/7: Hướng dẫn cách làm bằng phương pháp Tangzhong (Xem tại đây)

Paparoti – Bài 2/7: Topping phủ mặt bánh (Xem tại đây)

Paparoti – Bài 3/7: Hướng dẫn trộn nguyên liệu (Xem tại đây)

Paparoti – Bài 4/7: Đập xẹp bọt khí & Ủ lần 2 & Tạo hình (Xem tại đây)

Paparoti – Bài 5/7: Thành phẩm sau khi nướng (Xem tại đây)

Paparoti con rùa – Bài 6/7: Tạo hình (Xem tại đây)

Paparoti con rùa – Bài 7/7: Thành phẩm sau khi nướng (Xem tại đây)

D. BÁNH MỲ CUỘN CHÀ BÔNG

Bánh mì cuộn chà bông – Bài 1/5: Trộn nguyên liệu (Xem tại đây)

Bánh mì cuộn chà bông – Bài 2/5: Hướng dẫn cách làm sốt dầu trứng ngon (Xem tại đây)

Bánh mì cuộn chà bông – Bài 3/5: Kiểm tra bột đạt chưa & Ủ lần 1 (Xem tại đây)

Bánh mì cuộn chà bông – Bài 4/5: Tạo hình & Ủ lần 2 (Xem tại đây)

Bánh mì cuộn chà bông – Bài 5/5: Nướng bánh & Thành phẩm (Xem tại đây)

E. BÁNH MỲ BƠ TỎI

Bánh mì bơ tỏi – Bài 1/7: Trộn nguyên liệu (Xem tại đây)

Bánh mì bơ tỏi – Bài 2/7: Kiểm tra bột đạt & Ủ lần 1 (Xem tại đây)

Bánh mì bơ tỏi – Bài 3/7: Đập xẹp bọt khí & Ủ lần 2 (Xem tại đây)

Bánh mì bơ tỏi – Bài 4/7: Hướng dẫn cách làm sốt bơ tỏi ngon (Xem tại đây)

Bánh mì bơ tỏi – Bài 5/7: Hỗn hợp trứng, phết lên bánh sau khi Ủ lần 2 (Xem tại đây)

Bánh mì bơ tỏi – Bài 6/7: Hướng dẫn cách làm sốt Cream Cheese ngon (Xem tại đây)

Bánh mì bơ tỏi – Bài 7/7: Nướng bánh & Thành phẩm (Xem tại đây)

F. BÁNH MỲ GỐI SỮA:

Bánh mì gối sữa – Bài 1/5: Trộn nguyên liệu (Xem tại đây)

Bánh mì gối sữa – Bài 2/5: Kĩ thuật ve bột & Ủ lần 1 (Xem tại đây)

Bánh mì gối sữa – Bài 3/5: Tạo hình & Ủ lần 2 (Xem tại đây)

Bánh mì gối sữa – Bài 4/5: Phết trứng bề mặt bánh & Set lò nường (Xem tại đây)

Bánh mì gối sữa – Bài 5/5: Kiểm tra thành phẩm (Xem tại đây)

G. BÁNH MỲ CUA

Bánh mì cua – Bài 1/4: Trộn nguyên liệu (Xem tại đây)

Bánh mì cua – Bài 2/4: Kiểm tra bột & Ve bột & Ủ lần 1 (Xem tại đây)

Bánh mì cua – Bài 3/4: Đạp xẹp bọt khí & Tạo hình (Xem tại đây)

Bánh mì cua – Bài 4/4: Thành phẩm sau khi nướng (Xem tại đây)

H. BÁNH MỲ PHÔ MAI TAN CHẢY

Bánh mì phô mai – Bài 1/3: Trộn nguyên liệu & Tạo hình & Ủ bột (Xem tại đây)

Bánh mì phô mai – Bài 2/3: Hướng dẫn làm sốt phô mai (Xem tại đây)

Bánh mì phô mai – Bài 3/3: Thành phẩm sau khi nướng (Xem tại đây)

I. BÁNH MỲ CUỘN LÊN

Bánh mì cuộn len – Bài 1.2: Trộn nguyên liệu & Ve bột & Tạo hình (Xem tại đây)

Bánh mì cuộn len – Bài 2.2: Thành phẩm sau khi nướng (Xem tại đây)

J. BÁNH MỲ PHÔ MAI MINI

Bánh mì phô mai mini – Bài 1.2: Nguyên liệu & Tạo hình (Xem tại đây)

Bánh mì phô mai mini – Bài 2.2: Nướng bánh & Thành phẩm (Xem tại đây)

K. BÁNH MỲ HOA CÚC SÔ-CÔ-LA

Bánh mì hoa cúc sô-cô-la – Bài 1/3: Trộn nguyên liệu (Xem tại đây)

Bánh mì hoa cúc sô-cô-la – Bài 2/3: Đập xẹp bọt khí & Tạo hình (Xem tại đây)

Bánh mì hoa cúc sô-cô-la – Bài 3/3: Thành phẩm sau khi nướng (Xem tại đây)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0799405489
icons8-exercise-96 challenges-icon