Mở đầu: Lộ trình học bánh mỳ cùng Út Thiện

ÚT THIỆN
|
Ngày 27/04/2022

(Video: Lộ trình học bánh mỳ cùng Út Thiện)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Mở đầu: Lộ trình học bánh mỳ cùng Út Thiện (xem tại đây)

A. BÁNH MỲ HOA CÚC

Bánh mì hoa cúc - Bài 1/5: Giới thiệu chi tiết về cách làm (Xem tại đây)

Bánh mì hoa cúc - Bài 2/5: Trộn nguyên liệu (Xem tại đây)

Bánh mì hoa cúc - Bài 3/5: Kéo màng & Ủ lần 1 (Xem tại đây)

Bánh mì hoa cúc - Bài 4/5: Ủ lần 2 & Tạo hình (Xem tại đây)

Bánh mì hoa cúc - Bài 5/5: Thành phẩm sau khi nướng (Xem tại đây)

 

B. BÁNH MỲ HOA CÚC LÁ DỨA

Bánh mì lá dứa - Hướng dẫn kỹ thuật làm bánh (Xem tại đây)

 

C. PAPAROTI

Paparoti - Bài 1/7: Hướng dẫn cách làm bằng phương pháp Tangzhong (Xem tại đây)

Paparoti - Bài 2/7: Topping phủ mặt bánh (Xem tại đây)

Paparoti - Bài 3/7: Hướng dẫn trộn nguyên liệu (Xem tại đây)

Paparoti - Bài 4/7: Đập xẹp bọt khí & Ủ lần 2 & Tạo hình (Xem tại đây)

Paparoti - Bài 5/7: Thành phẩm sau khi nướng (Xem tại đây)

Paparoti con rùa - Bài 6/7: Tạo hình (Xem tại đây)

Paparoti con rùa - Bài 7/7: Thành phẩm sau khi nướng (Xem tại đây)

 

D. BÁNH MỲ CUỘN CHÀ BÔNG

Bánh mì cuộn chà bông - Bài 1/5: Trộn nguyên liệu (Xem tại đây)

Bánh mì cuộn chà bông - Bài 2/5: Hướng dẫn cách làm sốt dầu trứng ngon (Xem tại đây)

Bánh mì cuộn chà bông - Bài 3/5: Kiểm tra bột đạt chưa & Ủ lần 1 (Xem tại đây)

Bánh mì cuộn chà bông - Bài 4/5: Tạo hình & Ủ lần 2 (Xem tại đây)

Bánh mì cuộn chà bông - Bài 5/5: Nướng bánh & Thành phẩm (Xem tại đây)

 

E. BÁNH MỲ BƠ TỎI

Bánh mì bơ tỏi - Bài 1/7: Trộn nguyên liệu (Xem tại đây)

Bánh mì bơ tỏi - Bài 2/7: Kiểm tra bột đạt & Ủ lần 1 (Xem tại đây)

Bánh mì bơ tỏi - Bài 3/7: Đập xẹp bọt khí & Ủ lần 2 (Xem tại đây)

Bánh mì bơ tỏi - Bài 4/7: Hướng dẫn cách làm sốt bơ tỏi ngon (Xem tại đây)

Bánh mì bơ tỏi - Bài 5/7: Hỗn hợp trứng, phết lên bánh sau khi Ủ lần 2 (Xem tại đây)

Bánh mì bơ tỏi - Bài 6/7: Hướng dẫn cách làm sốt Cream Cheese ngon (Xem tại đây)

Bánh mì bơ tỏi - Bài 7/7: Nướng bánh & Thành phẩm (Xem tại đây)

 

F. BÁNH MỲ GỐI SỮA:

Bánh mì gối sữa - Bài 1/5: Trộn nguyên liệu (Xem tại đây)

Bánh mì gối sữa - Bài 2/5: Kĩ thuật ve bột & Ủ lần 1 (Xem tại đây)

Bánh mì gối sữa - Bài 3/5: Tạo hình & Ủ lần 2 (Xem tại đây)

Bánh mì gối sữa - Bài 4/5: Phết trứng bề mặt bánh & Set lò nường (Xem tại đây)

Bánh mì gối sữa - Bài 5/5: Kiểm tra thành phẩm (Xem tại đây)

 

F. BÁNH MỲ CUA

Bánh mì cua - Bài 1/4: Trộn nguyên liệu (Xem tại đây)

Bánh mì cua - Bài 2/4: Kiểm tra bột & Ve bột & Ủ lần 1 (Xem tại đây)

Bánh mì cua - Bài 3/4: Đạp xẹp bọt khí & Tạo hình (Xem tại đây)

Bánh mì cua - Bài 4/4: Thành phẩm sau khi nướng (Xem tại đây)

 

F. BÁNH MỲ PHÔ MAI TAN CHẢY

Bánh mì phô mai - Bài 1/3: Trộn nguyên liệu & Tạo hình & Ủ bột (Xem tại đây)

Bánh mì phô mai - Bài 2/3: Hướng dẫn làm sốt phô mai (Xem tại đây)

Bánh mì phô mai - Bài 3/3: Thành phẩm sau khi nướng (Xem tại đây)

 

F. BÁNH MỲ CUỘN LÊN

Bánh mì cuộn len - Bài 1.2: Trộn nguyên liệu & Ve bột & Tạo hình (Xem tại đây)

Bánh mì cuộn len - Bài 2.2: Thành phẩm sau khi nướng (Xem tại đây)

 

G. BÁNH MỲ PHÔ MAI MINI

Bánh mì phô mai mini - Bài 1.2: Nguyên liệu & Tạo hình (Xem tại đây)

Bánh mì phô mai mini - Bài 2.2: Nướng bánh & Thành phẩm (Xem tại đây)

 

G. BÁNH MỲ HOA CÚC SÔ-CÔ-LA

Bánh mì hoa cúc sô-cô-la - Bài 1/3: Trộn nguyên liệu (Xem tại đây)

Bánh mì hoa cúc sô-cô-la - Bài 2/3: Đập xẹp bọt khí & Tạo hình (Xem tại đây)

Bánh mì hoa cúc sô-cô-la - Bài 3/3: Thành phẩm sau khi nướng (Xem tại đây)