Đến Với Út Thiện: Học viên nói gì?

ÚT THIỆN
|
Ngày 24/11/2020

Út Thiện đem niềm đam mê từ thuở còn "đỏ hỏn" cho đến lúc trưởng thành. Với tâm huyết nghề làm bánh, Út Thiện đã truyền động lực và cảm hứng cho biết bao nhiêu thế hệ.

Khi học viên đến với Út Thiện, học chính là người cảm nhận rõ nét nhất thế nào là "mái nhà thứ 2".

Học Viên Nói Gì Về Út Thiện

Đội ngũ chuyên nghiệp

  • Có kinh nghiệm giảng dạy, nhiệt tình
  • Giúp học viên có nền tảng về bánh
  • Phát triển sáng tạo

Quyền lợi khi học

  • Thực hành 100%
  • NL & DC được chuẩn bị sẵn
  • Lớp học từ 4 đến 8 học viên

Cam kết sau học

  • Thành công 100%
  • Hỗ trợ sau khi học
  • Tư vấn kiếm thêm thu nhập