Học làm bánh mì paparoti

Mô tả đang cập nhập

Paparoti con rùa - Bài 7/7: Thành phẩm sau khi nướng

ÚT THIỆN
|
Ngày 09/04/2022

(Video: Paparoti con rùa - Bài 7/7: Thành phẩm sau khi nướng)

Xem thêm

Paparoti con rùa - Bài 6/7: Tạo hình

ÚT THIỆN
|
Ngày 09/04/2022

(Video: Paparoti con rùa - Bài 6/7: Tạo hình)

Xem thêm

Paparoti - Bài 4/7: Đập xẹp bọt khí & Ủ lần 2 & Tạo hình

ÚT THIỆN
|
Ngày 09/04/2022

(Video: Paparoti - Bài 4/7: Đập xẹp bọt khí & Ủ lần 2 & Tạo hình)

Xem thêm

Paparoti - Bài 5/7: Thành phẩm sau khi nướng

ÚT THIỆN
|
Ngày 09/04/2022

(Video: Paparoti - Bài 5/7: Thành phẩm sau khi nướng)

Xem thêm

Paparoti - Bài 3/7: Hướng dẫn trộn nguyên liệu

ÚT THIỆN
|
Ngày 09/04/2022

(Video: Paparoti - Bài 3/7: Hướng dẫn trộn nguyên liệu)

Xem thêm

Paparoti - Bài 2/7: Topping phủ mặt bánh

ÚT THIỆN
|
Ngày 09/04/2022

(Video: Paparoti - Bài 2/7: Topping phủ mặt bánh)

Xem thêm

Paparoti - Bài 1/7: Hướng dẫn cách làm bằng phương pháp Tangzhong

ÚT THIỆN
|
Ngày 09/04/2022

(Video: Paparoti - Bài 1/7: Hướng dẫn cách làm bằng phương pháp Tangzhong)

Xem thêm