Học làm bánh mì hoa cúc

Mô tả đang cập nhập

Bánh mì hoa cúc - Bài 5/5: Thành phẩm sau khi nướng

ÚT THIỆN
|
Ngày 09/04/2022

(Video: Bánh mì hoa cúc - Bài 5/5: Thành phẩm sau khi nướng) Chúng ta tiếp tục bài học theo lộ trình học bánh mỳ cùng Út Thiện này nhé: (Xem Tại đây)

Xem thêm

Bánh mì hoa cúc - Bài 4/5: Ủ lần 2 & Tạo hình

ÚT THIỆN
|
Ngày 09/04/2022

(Video: Bánh mì hoa cúc - Bài 4/5: Ủ lần 2 & Tạo hình) Chúng ta tiếp tục bài học theo lộ trình học bánh mỳ cùng Út Thiện này nhé: (Xem Tại đây)

Xem thêm

Bánh mì hoa cúc - Bài 3/5: Kéo màng & Ủ lần 1

ÚT THIỆN
|
Ngày 09/04/2022

(Video: Bánh mì hoa cúc - Bài 3/5: Kéo màng & Ủ lần 1) Chúng ta tiếp tục bài học theo lộ trình học bánh mỳ cùng Út Thiện này nhé: (Xem Tại đây)

Xem thêm

Bánh mì hoa cúc - Bài 1/5: Giới thiệu chi tiết về cách làm

ÚT THIỆN
|
Ngày 09/04/2022

(Video: Bánh mì hoa cúc - Bài 1/5: Giới thiệu chi tiết về cách làm) Chúng ta tiếp tục bài học theo lộ trình học bánh mỳ cùng Út Thiện này nhé: (Xem Tại đây)

Xem thêm

Bánh mì hoa cúc - Bài 2/5: Trộn nguyên liệu

ÚT THIỆN
|
Ngày 09/04/2022

(Video: Bánh mì hoa cúc - Bài 2/5: Trộn nguyên liệu) Chúng ta tiếp tục bài học theo lộ trình học bánh mỳ cùng Út Thiện này nhé: (Xem Tại đây)

Xem thêm