Học làm bánh mì gối sữa

Mô tả đang cập nhập

Bánh mì gối sữa - Bài 4/5: Phết trứng bề mặt bánh & Set lò nường

ÚT THIỆN
|
Ngày 03/05/2022

(Video: Bánh mì gối sữa - Bài 4/5: Phết trứng bề mặt bánh & Set lò nường) Chúng ta tiếp tục bài học theo lộ trình học bánh mỳ cùng Út Thiện này nhé: (Xem Tại đây)

Xem thêm

Bánh mì gối sữa - Bài 2/5: Kĩ thuật ve bột & Ủ lần 1

ÚT THIỆN
|
Ngày 03/05/2022

(Video: Bánh mì gối sữa - Bài 2/5: Kĩ thuật ve bột & Ủ lần 1) Chúng ta tiếp tục bài học theo lộ trình học bánh mỳ cùng Út Thiện này nhé: (Xem Tại đây)

Xem thêm

Bánh mì gối sữa - Bài 5/5: Kiểm tra thành phẩm

ÚT THIỆN
|
Ngày 03/05/2022

(Video: Bánh mì gối sữa - Bài 5/5: Kiểm tra thành phẩm) Chúng ta tiếp tục bài học theo lộ trình học bánh mỳ cùng Út Thiện này nhé: (Xem Tại đây)

Xem thêm

Bánh mì gối sữa - Bài 3/5: Tạo hình & Ủ lần 2

ÚT THIỆN
|
Ngày 03/05/2022

(Video: Bánh mì gối sữa - Bài 3/5: Tạo hình & Ủ lần 2) Chúng ta tiếp tục bài học theo lộ trình học bánh mỳ cùng Út Thiện này nhé: (Xem Tại đây)

Xem thêm

Bánh mì gối sữa - Bài 1/5: Trộn nguyên liệu

ÚT THIỆN
|
Ngày 03/05/2022

(Video: Bánh mì gối sữa - Bài 1/5: Trộn nguyên liệu) Chúng ta tiếp tục bài học theo lộ trình học bánh mỳ cùng Út Thiện này nhé: (Xem Tại đây)

Xem thêm