Học làm bánh mì cua

Mô tả đang cập nhập

Bánh mì cua - Bài 4/4: Thành phẩm sau khi nướng

ÚT THIỆN
|
Ngày 06/05/2022

(Video: Bánh mì cua - Bài 4/4: Thành phẩm sau khi nướng) Chúng ta tiếp tục bài học theo lộ trình học bánh mỳ cùng Út Thiện này nhé: (Xem Tại đây)

Xem thêm

Bánh mì cua - Bài 3/4: Đạp xẹp bọt khí & Tạo hình & Ủ lần 2

ÚT THIỆN
|
Ngày 06/05/2022

(Video: Bánh mì cua - Bài 3/4: Đạp xẹp bọt khí & Tạo hình & Ủ lần 2) Chúng ta tiếp tục bài học theo lộ trình học bánh mỳ cùng Út Thiện này nhé: (Xem Tại đây)

Xem thêm

Bánh mì cua - Bài 2/4: Kiểm tra bột & Ve bột & Ủ lần 1

ÚT THIỆN
|
Ngày 06/05/2022

(Video: Bánh mì cua - Bài 2/4: Kiểm tra bột & Ve bột & Ủ lần 1) Chúng ta tiếp tục bài học theo lộ trình học bánh mỳ cùng Út Thiện này nhé: (Xem Tại đây)

Xem thêm

Bánh mì cua - Bài 1/4: Trộn nguyên liệu

ÚT THIỆN
|
Ngày 06/05/2022

(Video: Bánh mì cua - Bài 1/4: Trộn nguyên liệu) Chúng ta tiếp tục bài học theo lộ trình học bánh mỳ cùng Út Thiện này nhé: (Xem Tại đây)

Xem thêm