Học làm bánh mì bơ tỏi

Mô tả đang cập nhập

Bánh mỳ hoa cúc lá dứa - Hướng dẫn kỹ thuật làm bánh

ÚT THIỆN
|
Ngày 03/05/2022

(Video: Bánh mỳ hoa cúc lá dứa - Hướng dẫn kỹ thuật làm bánh) Chúng ta tiếp tục bài học theo lộ trình học bánh mỳ cùng Út Thiện này nhé: (Xem Tại đây)

Xem thêm

Bánh mì bơ tỏi - Bài 7/7: Nướng bánh & Thành phẩm

ÚT THIỆN
|
Ngày 28/04/2022

(Video: Bánh mì bơ tỏi - Bài 7/7: Nướng bánh & Thành phẩm) Chúng ta tiếp tục bài học theo lộ trình học bánh mỳ cùng Út Thiện này nhé: (Xem Tại đây)

Xem thêm

Bánh mì bơ tỏi - Bài 6/7: Hướng dẫn cách làm sốt Cream Cheese ngon

ÚT THIỆN
|
Ngày 28/04/2022

(Video: Bánh mì bơ tỏi - Bài 6/7: Hướng dẫn cách làm sốt Cream Cheese ngon) Chúng ta tiếp tục bài học theo lộ trình học bánh mỳ cùng Út Thiện này nhé: (Xem Tại đây)  

Xem thêm

Bánh mì bơ tỏi - Bài 5/7: Hỗn hợp trứng, phết lên bánh sau khi Ủ lần 2

ÚT THIỆN
|
Ngày 28/04/2022

(Video: Bánh mì bơ tỏi - Bài 5/7: Hỗn hợp trứng, phết lên bánh sau khi Ủ lần 2) Chúng ta tiếp tục bài học theo lộ trình học bánh mỳ cùng Út Thiện này nhé: (Xem Tại đây)

Xem thêm

Bánh mì bơ tỏi - Bài 4/7: Hướng dẫn cách làm sốt bơ tỏi ngon

ÚT THIỆN
|
Ngày 28/04/2022

(Video: Bánh mì bơ tỏi - Bài 4/7: Hướng dẫn cách làm sốt bơ tỏi ngon) Chúng ta tiếp tục bài học theo lộ trình học bánh mỳ cùng Út Thiện này nhé: (Xem Tại đây)

Xem thêm

Bánh mì bơ tỏi - Bài 3/7: Đập xẹp bọt khí & Ủ lần 2

ÚT THIỆN
|
Ngày 28/04/2022

(Video: Bánh mì bơ tỏi - Bài 3/7: Đập xẹp bọt khí & Ủ lần 2) Chúng ta tiếp tục bài học theo lộ trình học bánh mỳ cùng Út Thiện này nhé: (Xem Tại đây)

Xem thêm

Bánh mì bơ tỏi - Bài 2/7: Kiểm tra bột đạt & Ủ lần 1

ÚT THIỆN
|
Ngày 28/04/2022

(Video: Bánh mì bơ tỏi - Bài 2/7: Kiểm tra bột đạt & Ủ lần 1) Chúng ta tiếp tục bài học theo lộ trình học bánh mỳ cùng Út Thiện này nhé: (Xem Tại đây)

Xem thêm

Bánh mì bơ tỏi - Bài 1/7: Trộn nguyên liệu

ÚT THIỆN
|
Ngày 28/04/2022

(Video: Bánh mì bơ tỏi - Bài 1/7: Trộn nguyên liệu) Chúng ta tiếp tục bài học theo lộ trình học bánh mỳ cùng Út Thiện này nhé: (Xem Tại đây)

Xem thêm