DM BAGD

Mô tả đang cập nhập

DM BAGD1

ÚT THIỆN
|
Ngày 05/04/2022

KHÓA HỌC BÁNH ÂU GIA ĐÌNH I. Chương trình học: Buổi 1: - Tổng quan Nguyên Liệu – Dụng cụ cơ bản trong làm bánh - Hướng dẫn: Làm bánh cookies bơ - Hướng dẫn: Làm bánh cookies dừa - Hướng dẫn: Làm bánh Muffin Buổi 2: - Hướng dẫn: Làm bánh cupcake - Hướng dẫn: Đánh kem topping trang trí cơ bản cho bánh cupcake - Hướng dẫn làm bánh: Gato tách lòng với công thức bất bại - Hướng dẫn: Làm bánh Su kem sữa chua II. Ưu điểm khóa học "Bánh Âu gia đình": 1. Học phí: 1.550.000đ/1 học viên (Đã bao gồm chi phí nguyên liệu & dụng cụ thực hành trong suốt quá trình học) - Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản 2. Thời gian học: - Thời gian đào tạo ca SÁNG/CHIỀU/TỐI, giờ học linh động, phù hợp cho mọi đối tượng học viên. - Thời gian học: 3.5 đến 4 tiếng/1 buổi 3. Giảng viên - Có nhiều năm kinh nghiệm trong quá...

Xem thêm

DM BAGD2

ÚT THIỆN
|
Ngày 05/04/2022

KHÓA HỌC BÁNH ÂU GIA ĐÌNH I. Chương trình học: Buổi 1: - Tổng quan Nguyên Liệu – Dụng cụ cơ bản trong làm bánh - Hướng dẫn: Làm bánh cookies bơ - Hướng dẫn: Làm bánh cookies dừa - Hướng dẫn: Làm bánh Muffin Buổi 2: - Hướng dẫn: Làm bánh cupcake - Hướng dẫn: Đánh kem topping trang trí cơ bản cho bánh cupcake - Hướng dẫn làm bánh: Gato tách lòng với công thức bất bại - Hướng dẫn: Làm bánh Su kem sữa chua II. Ưu điểm khóa học "Bánh Âu gia đình": 1. Học phí: 1.550.000đ/1 học viên (Đã bao gồm chi phí nguyên liệu & dụng cụ thực hành trong suốt quá trình học) - Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản 2. Thời gian học: - Thời gian đào tạo ca SÁNG/CHIỀU/TỐI, giờ học linh động, phù hợp cho mọi đối tượng học viên. - Thời gian học: 3.5 đến 4 tiếng/1 buổi 3. Giảng viên - Có nhiều năm kinh nghiệm trong quá...

Xem thêm

DM BAGD3

ÚT THIỆN
|
Ngày 05/04/2022

KHÓA HỌC BÁNH ÂU GIA ĐÌNH I. Chương trình học: Buổi 1: - Tổng quan Nguyên Liệu – Dụng cụ cơ bản trong làm bánh - Hướng dẫn: Làm bánh cookies bơ - Hướng dẫn: Làm bánh cookies dừa - Hướng dẫn: Làm bánh Muffin Buổi 2: - Hướng dẫn: Làm bánh cupcake - Hướng dẫn: Đánh kem topping trang trí cơ bản cho bánh cupcake - Hướng dẫn làm bánh: Gato tách lòng với công thức bất bại - Hướng dẫn: Làm bánh Su kem sữa chua II. Ưu điểm khóa học "Bánh Âu gia đình": 1. Học phí: 1.550.000đ/1 học viên (Đã bao gồm chi phí nguyên liệu & dụng cụ thực hành trong suốt quá trình học) - Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản 2. Thời gian học: - Thời gian đào tạo ca SÁNG/CHIỀU/TỐI, giờ học linh động, phù hợp cho mọi đối tượng học viên. - Thời gian học: 3.5 đến 4 tiếng/1 buổi 3. Giảng viên - Có nhiều năm kinh nghiệm trong quá...

Xem thêm

DM BAGD4

ÚT THIỆN
|
Ngày 05/04/2022

KHÓA HỌC BÁNH ÂU GIA ĐÌNH I. Chương trình học: Buổi 1: - Tổng quan Nguyên Liệu – Dụng cụ cơ bản trong làm bánh - Hướng dẫn: Làm bánh cookies bơ - Hướng dẫn: Làm bánh cookies dừa - Hướng dẫn: Làm bánh Muffin Buổi 2: - Hướng dẫn: Làm bánh cupcake - Hướng dẫn: Đánh kem topping trang trí cơ bản cho bánh cupcake - Hướng dẫn làm bánh: Gato tách lòng với công thức bất bại - Hướng dẫn: Làm bánh Su kem sữa chua II. Ưu điểm khóa học "Bánh Âu gia đình": 1. Học phí: 1.550.000đ/1 học viên (Đã bao gồm chi phí nguyên liệu & dụng cụ thực hành trong suốt quá trình học) - Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản 2. Thời gian học: - Thời gian đào tạo ca SÁNG/CHIỀU/TỐI, giờ học linh động, phù hợp cho mọi đối tượng học viên. - Thời gian học: 3.5 đến 4 tiếng/1 buổi 3. Giảng viên - Có nhiều năm kinh nghiệm trong quá...

Xem thêm

DM BAGD5

ÚT THIỆN
|
Ngày 05/04/2022

KHÓA HỌC BÁNH ÂU GIA ĐÌNH I. Chương trình học: Buổi 1: - Tổng quan Nguyên Liệu – Dụng cụ cơ bản trong làm bánh - Hướng dẫn: Làm bánh cookies bơ - Hướng dẫn: Làm bánh cookies dừa - Hướng dẫn: Làm bánh Muffin Buổi 2: - Hướng dẫn: Làm bánh cupcake - Hướng dẫn: Đánh kem topping trang trí cơ bản cho bánh cupcake - Hướng dẫn làm bánh: Gato tách lòng với công thức bất bại - Hướng dẫn: Làm bánh Su kem sữa chua II. Ưu điểm khóa học "Bánh Âu gia đình": 1. Học phí: 1.550.000đ/1 học viên (Đã bao gồm chi phí nguyên liệu & dụng cụ thực hành trong suốt quá trình học) - Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản 2. Thời gian học: - Thời gian đào tạo ca SÁNG/CHIỀU/TỐI, giờ học linh động, phù hợp cho mọi đối tượng học viên. - Thời gian học: 3.5 đến 4 tiếng/1 buổi 3. Giảng viên - Có nhiều năm kinh nghiệm trong quá...

Xem thêm

DM BAGD6

ÚT THIỆN
|
Ngày 05/04/2022

KHÓA HỌC BÁNH ÂU GIA ĐÌNH I. Chương trình học: Buổi 1: - Tổng quan Nguyên Liệu – Dụng cụ cơ bản trong làm bánh - Hướng dẫn: Làm bánh cookies bơ - Hướng dẫn: Làm bánh cookies dừa - Hướng dẫn: Làm bánh Muffin Buổi 2: - Hướng dẫn: Làm bánh cupcake - Hướng dẫn: Đánh kem topping trang trí cơ bản cho bánh cupcake - Hướng dẫn làm bánh: Gato tách lòng với công thức bất bại - Hướng dẫn: Làm bánh Su kem sữa chua II. Ưu điểm khóa học "Bánh Âu gia đình": 1. Học phí: 1.550.000đ/1 học viên (Đã bao gồm chi phí nguyên liệu & dụng cụ thực hành trong suốt quá trình học) - Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản 2. Thời gian học: - Thời gian đào tạo ca SÁNG/CHIỀU/TỐI, giờ học linh động, phù hợp cho mọi đối tượng học viên. - Thời gian học: 3.5 đến 4 tiếng/1 buổi 3. Giảng viên - Có nhiều năm kinh nghiệm trong quá...

Xem thêm