Cookies khuôn nhấn

Mô tả đang cập nhập

Cookies khuôn nhấn - Bài 3: Thành phẩm sau khi nướng

ÚT THIỆN
|
Ngày 09/04/2022

(Video: Cookies khuôn nhấn - Bài 3: Thành phẩm sau khi nướng)

Xem thêm

Cookies khuôn nhấn - Bài 2: Tạo hình

ÚT THIỆN
|
Ngày 09/04/2022

(Video: Cookies khuôn nhấn - Bài 2: Tạo hình)

Xem thêm

Cookies khuôn nhấn - Bài 1: Trộn nguyên liệu

ÚT THIỆN
|
Ngày 09/04/2022

(Video: Cookies khuôn nhấn - Bài 1: Trộn nguyên liệu)

Xem thêm