Chà láng bánh kem

Mô tả đang cập nhập

Cách chồng 2 3 tầng bánh kem

ÚT THIỆN
|
Ngày 16/03/2022

  (Video: Hướng dẫn cách chồng 2 3 tầng bánh kem) Chúng ta tiếp tục bài học theo lộ trình học bánh kem cùng Út Thiện này nhé: (Xem Tại đây)

Xem thêm

Chà láng bánh kem mẫu hình chữ nhật

ÚT THIỆN
|
Ngày 16/03/2022

(Video: Hướng dẫn chà láng bánh kem mẫu hình chữ nhật) Chúng ta tiếp tục bài học theo lộ trình học bánh kem cùng Út Thiện này nhé: (Xem Tại đây)

Xem thêm

Chà láng bánh kem mẫu hình tim

ÚT THIỆN
|
Ngày 16/03/2022

(Video: Hướng dẫn chà láng bánh kem mẫu hình tim) Chúng ta tiếp tục bài học theo lộ trình học bánh kem cùng Út Thiện này nhé: (Xem Tại đây)

Xem thêm

Chà láng bánh kem mẫu hình cầu

ÚT THIỆN
|
Ngày 16/03/2022

(Video: Hướng dẫn chà láng bánh kem mẫu hình cầu) Chúng ta tiếp tục bài học theo lộ trình học bánh kem cùng Út Thiện này nhé: (Xem Tại đây)

Xem thêm

Chà láng bánh kem mẫu tròn

ÚT THIỆN
|
Ngày 16/03/2022

(Video: Hướng dẫn chà láng bánh kem mẫu tròn) Chúng ta tiếp tục bài học theo lộ trình học bánh kem cùng Út Thiện này nhé: (Xem Tại đây)

Xem thêm