Cảm nhận học viên lớp bánh kem chuyên nghiệp

ÚT THIỆN
|
Ngày 05/04/2022

(Chị Diệp Phi Thường - Chủ cửa hàng bánh tại Quế Mỹ, Quế Sơn)

(Chị Vân Tiên - Điện Ngọc, Quảng Nam đang đi làm tại tiệm bánh)

(Chị Ngọc Hằng - Kinh doanh Online)

(chị Bích Trâm - Kinh doanh Online)

(Chị Hoàng Phương)

(Chị Khánh Huyền)

(Chị Hương)

(Chị Bích Hạnh)