Cảm nhận học viên lớp bánh Âu kinh doanh

ÚT THIỆN
|
Ngày 05/04/2022

(Chị Ngọc Hân - chủ TROPI Cake, Fruit & Ice Cream - Đà Nẵng)

Địa chỉ: 118 Núi Thành, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

(Chị Trinh Trinh - chủ cửa hàng bán bánh online)

(Chị Thủy - Chủ cửa hàng bán bánh tại Quảng Trị)

(Chị Trang - công việc văn phòng, thời gian rảnh bán bánh Online)

(Chị Dung - mẹ bỉm sữa kinh doanh Online)